מרכז מסחר ומלאכה

תוכנית ג/ 12146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחר ומלאכה
מספר: ג/ 12146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה הקיימות במגרש א' ג/ 9536 המאושרת תוך שמירת כל יתר זכויות והגבלות הבניה כפי שנקבעו בתכנית, תוך הגדלת גובה המבנה, במגרש זה ב- 6 מ' ומתן פתרון חניה בחניון עילי (מקורה) .
הגדלת % בניה מ- 110% ל- 220% .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18435כל הגוש
18436כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9536מרכז מסחר תעשיה ומלאכה, שינוי לתכנית מפורטת, מעלות -תרשיחאשינוי
תוכניתג/ 811תכנית מתאר מעלות תרשיחאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2890. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3754. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2001
קבלת תכנית11/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24029/09/2002