מרכז מסחר תעשיה ומלאכה, מעלות

תוכנית ג/ 14926

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחר תעשיה ומלאכה, מעלות
מספר: ג/ 14926
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת חניונים ציבוריים - בנויים בקומות
ב. קביעת הוראות לבניית חניונים ציבוריים אלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18435חלק
18436חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12146מרכז מסחר ומלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3830. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4879. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2005
קבלת תכנית22/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה