מרכז מסחרי אילות

תוכנית 12/ 02/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מסחרי אילות
מספר: 12/ 02/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מסחרי ותחנת דלק בכניסה לעיר אילת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע משטח לא לבניה לאזור מסחרי, שטח שירותי דרך, שטח למתקנים הנדסיים, דרכים ושצ"פ מיוחד.
2. קביעת שטחי הבניה לאזור מסחרי כ- 10,000 מ"ר עיקרי ותחנת תדלוק - 620 מ"ר עיקרי.
3. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות

תיאור המיקום:
מקום: אילות, מזרחית לכביש מס' 90, צפונית למתקן ההתפלה של מקורות - הסבחה
קוארדינטות 196900 X
388200 Y

גבלות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40058חלק
40066חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 45מתקנים הנדסיים באזור הסבחהשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 31משתלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3087. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6792. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית01/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות15/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2570. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/03/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/03/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/08/2002
קבלת תכנית01/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים126324/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53101/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900615/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800616/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700808/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700703/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700414/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30411/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49805/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22407/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22123/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300203/02/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46406/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15604/11/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201226/08/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200810/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה לפרסום בדבר ביטול אישור תכנית