מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת

תוכנית 2/ 03/ 152/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת
מספר: 2/ 03/ 152/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכיות בניה, למרכז מסחרי קיים בשכונת אמדר באילת

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה למגרש - 200 מ"ר שטח עיקרי למצב המאושר, מאושר 800 מ"ר.
תותר בניית גלריות בשטח של 320 מ"ר ( 40% משטח עיקרי).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת אמדר, רח' ברקת פינת רח' ספיר, אילת
קואורדינטה מערב מזרח- Y 194530
קואורדינטה דרום צפון - X 384740

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 152/ 10קביעת מגרשים למגורים ומסחר אמדר לבניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 969. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2859. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/04/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
קבלת תכנית02/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה