מרכז מסחרי ומגורים

תוכנית ג/ 12917

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי ומגורים
מספר: ג/ 12917
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע ממגורים למגורים מסחר להקמת מרכז מסחרי ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 50"רמת טבעון".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2002
קבלת תכנית27/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502322/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201422/07/2002