מרכז מסחרי ומלון

תוכנית 2/ 03/ 102/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי ומלון
מספר: 2/ 03/ 102/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבניית מרכז מסחרי ומלון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002חלק49, 67, 72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1982תאריך פרסום: 11/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2794. שנה עברית: התשמב .