מרכז מסחרי כוכב הצפון

תוכנית תא/ 3007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מסחרי כוכב הצפון
מספר: תא/ 3007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחי מסחר לשכונה, ע"י:
א. אישור שטחים עיקריים נוספים, כך שסך שטחי הבניה העיקריים בבניין לא יעלו על 1020 מ"ר.
ב. אישור שטחי שרות נוספים עד 190 מ"ר.
ג. שינויים פנימיים בקומת הקרקע, השלמת קומת גלריה ותוספת קומה עילית אחת.
ד. שינוי בהתאם לכך של תכנית 1820, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 2786 מיום 9.2.82 ושל תכנית מס' 1820 ת.ע.א.1 אשר אושרה ביום 16.2.83.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6798חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1820תכנית מס' 1820שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3118. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות13/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1362. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה31/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2001
קבלת תכנית07/11/2000