מרכז מסחרי מושב שדה אילן

תוכנית ג/ 12499

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מסחרי מושב שדה אילן
מספר: ג/ 12499
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למסחרי.
ב. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק.
ג. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור פרטי פתוח.
ד. התווית דרכים חדשות.
ה. מתן הוראות בניה בתחומי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדה אילן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק130, 151
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2002
קבלת תכנית29/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200200109/01/2002