מרכז מסחרי פייסל, מזרעה

תוכנית ג/ 17767

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי פייסל, מזרעה
מספר: ג/ 17767
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח המיועד למסחר ומגורים במשולב

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד הקרקע הגדלת אחוזי בניה עיקריים ושירות וכד'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2009
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/11/2008
קבלת תכנית16/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200900418/05/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900202/02/2009