מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.

תוכנית שה/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.
מספר: שה/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מרכז מסחרי שכונתי.
ב. הקמת מתחם מגורים של 44 יח"ד בארבעה מגרשי מגורים.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים ב', למסחר, לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ב', למסחר ולדרכים.
שינויי ייעוד מאזור מבני ציבור למסחר ולשטח ציבורי פתוח.
קיעת זכויות והוראות בניה.
קביעת הוראות בכל הנוגע לאתר העתיקות (בית הבד העתיק) הנמצא בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםשד עמק איילון

תיאור המיקום:
מצפון-מזרח לשכונת חמניות.
גבול התכנית הצפוני: רח' עמק אילון.
גבול התכנית הדרומי: שטח ציבורי פתוח וגן ארכיאולוגי.

קוארדינטה מערב מזרח Y 195450
קוארדינטה דרום צפון X 657050

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6848חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1036. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים07/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות02/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1662. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה17/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/03/2007
קבלת תכנית01/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200801102/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים85130/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700717/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה