מרכז מסחרי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למגורים, כבישים, חנויות, בנין ציבורי,
מרכז עירוני ושטחים ציבוריים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/1972תאריך פרסום בעיתון: 18/01/1972. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה02/09/1971
קבלת תכנית18/08/1971
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700521/05/2007