מרכז מסחרי

תוכנית 8/ 03/ 111/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי
מספר: 8/ 03/ 111/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מ"אזור חקלאי" ל"שטח מסחרי". 2. קביעת קוי בנין כמסומן בתשריט. 3. שטח מסחרי: יותר להקים על השטח מבנים הכוללים: מזנון ובית קפה, חנות כל-בו בו ימכר גם ת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2931חלק5, 7, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית09/03/1985