מרכז מעגלים

תוכנית 7/ 03/ 216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מעגלים
מספר: 7/ 03/ 216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
ב. קביעת רשת דרכים וסיווגם.
ג. קביעת הוראות בניה באזורים המיועדים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. עמוד: 1987. שנה עברית: התשלט .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1979תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1979.
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/1979
פרסום להפקדה ברשומות08/10/1978תאריך פרסום: 08/10/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2471. עמוד: 14. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/1978תאריך פרסום בעיתון: 14/09/1978.
החלטה בדיון בהפקדה27/02/1978
קבלת תכנית08/01/1978