מרכז משולב אלונים

תוכנית ג/ 13086

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז משולב אלונים
מספר: ג/ 13086
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר משולב משרדים.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאלונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12312חלק29, 31, 33, 36, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4084חלוקת מגרשים מחדש, אלוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2002
קבלת תכנית12/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300120/01/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202314/08/2002