מרכז נהורה

תוכנית 6/ במ/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מרכז נהורה
מספר: 6/ במ/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מרכז כפרי נהורה ע"י
קביעת יעודי קרקע שונים, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנהורה

תיאור המיקום:
ישוב: נהורה
מרכז נהורה
קוארדינטות מרכזיות 500 / -114 000 / 122

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1322חלק25-26, 28-29, 41-43
1323חלק1-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1993תאריך פרסום: 21/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4077. עמוד: 1300. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1992
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1991.
פרסום להפקדה ברשומות24/01/1991תאריך פרסום: 24/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3838. עמוד: 1159. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1990
קבלת תכנית27/08/1990