מרכז נופש וספורט לגיטימציה לבנין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 130/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מרכז נופש וספורט לגיטימציה לבנין קיים
מספר: 130/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מרכז נופש וספורט - לגיטימציה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17917חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703024/07/2007