מרכז נופש וספורט קרית-ביאליק.

תוכנית ק/ 340

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז נופש וספורט קרית-ביאליק.
מספר: ק/ 340
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח המוגדר כשטח לתכנון בעתיד לצורך הקמת
מרכז נופש וספורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית ביאליקקרית ביאליק

תיאור המיקום:
ישוב: קרית ביאליק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10419חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ במ/ 353שכונת פסגות ים קרית ים.שינוי
תוכניתק/ 253אזור מלאכה ותעשיה קרית ביאליק - צפוןשינוי
תוכניתק/ 130תכנית המיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, קריות .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/1992תאריך פרסום: 20/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3976. עמוד: 2258. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית27/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1990תאריך פרסום: 29/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3761. עמוד: 2524. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה01/08/1989
קבלת תכנית22/01/1989