מרכז ספורט ונופש-כפר כנא:

תוכנית ג/ 14084

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז ספורט ונופש-כפר כנא:
מספר: ג/ 14084
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת שטח חקלאי לאזור ספורט ונופש.
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בנייה בתחום התכנית.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן:החוק).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17380חלק51
17381חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2003
קבלת תכנית13/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200503107/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400431/05/2004