מרכז ספורט - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז ספורט - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להקצות שטח לאזור ספורט, דרכים וחניות לכלי רכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1969תאריך פרסום: 06/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1503. עמוד: 790. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/1969תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1969. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1969.
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1968תאריך פרסום: 29/08/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1470. עמוד: 2107. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/1968תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1968.
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1968
קבלת תכנית01/01/1968