מרכז עומר - מגרש 574 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז עומר - מגרש 574 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום פיתוח של המרכז.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק28-31, 45
38563חלק116
38565חלק2-3, 60, 79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/04/1978תאריך פרסום: 20/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2431. עמוד: 1634. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1977
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1974תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1974. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1974. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1974.
פרסום להפקדה ברשומות11/07/1974תאריך פרסום: 11/07/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2027. עמוד: 1912. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה20/05/1974
קבלת תכנית09/05/1974
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700205/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006