מרכז עזר

תוכנית 8/ במ/ 69/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מרכז עזר
מספר: 8/ במ/ 69/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
-שינוי בחלוקת מגרשים לאזור לבנייני ציבור והתווית
כבישים נוספים.
-הגדלת שטח בניה מותר באזור מגורים א'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזר

תיאור המיקום:
ישוב: עזר
"מאכז עזר"
גוש: 2505
חלקה:37 (חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2505חלק37
2506חלק90-107, 111-115, 138, 144-154, 163-164
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 537. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3560. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1993
קבלת תכנית04/07/1993