מרכז עירוני-מג' 45 44

תוכנית 2/ 03/ 136/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז עירוני-מג' 45 44
מספר: 2/ 03/ 136/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בבנית גג לתוספת אחורית מגג בטון לגג רעפים או בטון. 2. גובה 6.70 ללא שינוי. 3. אחוזי בניה ללא שינוי. 4. יחס לתכניות אחרות, כפוף לתכני

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מרכז עירוני, אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק158-165
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/1988תאריך פרסום: 08/02/1988. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית29/11/1987