מרכז עירוני

תוכנית 2/ 03/ 102/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז עירוני
מספר: 2/ 03/ 102/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) יעוד שטחים למרכז עירוני וחלוקה ליעדים אלה: 1. אזור מסחרי 2. שטח למרכז תחבורה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מרכז אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק123
40002חלק49, 64-65, 67, 72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/1988תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות24/12/1985תאריך פרסום: 24/12/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3284. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית23/12/1985