מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן

תוכנית ג/ 12557

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן
מספר: ג/ 12557
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) מטרת התכנית לתכנן את אזור הכניסה הדרומית לאבו סנאן משני צידי דרך
231-70 הקיימת, לשחמושים עיסקיים בעיקר.
2) קביעת התחברויות עם דרך 70 בהתאם לנספח התחבורה שאושר עי" מע"צ ומשרד
התחבורה.
3) הנחיות בדבר העברת דרכים פנימיות,חלוקה למגרשים והקצאת מקומות חניה למגרשים.
4) קביעת תנאים להמשכיות תכנון מברמת בינוי או ברמה מפורטת.


עיקרי התכנית:

שמירת שטח להרחבת דרך 70 לרוחב 50 מ' ע"י יעודו לפרטי פתוח.
קביעת צמתים וחיבורם לדרך 70.
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לשימושי מסחר ומגורים,תעשיה ומסחר.
קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.
קביעת עקרונות מנחים לבינוי,תנועה וחניה.
קביעת עקרונות מנחים לחלוקה למגרשים בינוי וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18788חלק57-5843, 54, 59-60, 66, 75-76, 80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 831. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/09/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2194. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2001
קבלת תכנית21/05/2001