מרכז עסקים ומסחר אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז עסקים ומסחר אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון מסגרת תכנונית למגרש שיעודו שטח לתעשיה
לצורך הקמת מיזם עסקי ומסחרי
ע''י שינוי יעוד למסחר ומשרדים,
שינוי קו בניין ותוספת זכויות בניה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מ''תעשיה קבלה ומלאכה'',
ליעוד מעורב ''מסחר ומשרדים".
2. תוספת זכויות בניה על הקיים וקביעת החלוקה
בין עיקרי לשרות מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובע
וכן את היחס בין השימושים השונים ביעוד המעורב.
3. קביעת הנחיות בדבר הבניה ופיתוח השטח
כולל תשתיות ושרותים
כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכיו''ב.
4. שינוי קו בניין קדמי מ- 5 מ' ל- 3 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק53-54
39583חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2007
קבלת תכנית08/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200326/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901203/08/2009