מרכז קיבוץ שיזפון

תוכנית 12/ 03/ 133/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז קיבוץ שיזפון
מספר: 12/ 03/ 133/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח לבנייני ציבור ע''י ביטול שטח אזור בתי ילדים
ושטח שיעודו יקבע בעתיד ופתיחת דרך גישה ואיחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשזפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. עמוד: 3633. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1989
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1988. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1988. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1988.
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1988תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. עמוד: 3135. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1988
קבלת תכנית08/05/1988