מרכז רבין - כדורי

תוכנית ג/ 10755

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז רבין - כדורי
מספר: ג/ 10755
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטח למבנה ציבורי המיועד למרכז מורשת רבין
הכולל: מבנה הנצחה, מוזיאון, מרכז מבקרים ואולמות
תצוגה.
ב. שינוי יעוד מאזור ספורט לאזור מבנה ציבורי.
ג. שינוי יעוד מאזור ספורט לשטח פרטי פתוח.
ד. שינוי יעוד מאזור ספורט לחניה ציבורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי

תיאור המיקום:
ישוב: כדורי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17041חלק39
17210חלק57, 61
17223חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/06/1998