מרכז רובע ג' - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 103/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז רובע ג' - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 103/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מחלק של אזור מגורים ג' לשטח לבנייני ציבור.
ב. שינוי משטח לבנייני ציבור לשטח לחניה פרטית מסחרית הכוללת זכות מעבר.
ג. שמירה על זכויות הבניה בהתאם לתכניות התקפות 35/103/03/3 ו-
78/101/02/3, למעט הרשום בסעיף 10 ה' שלהלן.
ד. קביעת מספר הקומות עבור אזור מגורים ג' בהתאם להקלה שניתנה במסגרת היתר בניה.
ה. הסדרת שטח לחניה על קרקעית לא מקורה וחניה תת קרקעית במגרש 8 עבור השטח המסחרי.
ו. צרוף נספח בינוי, וחניה מנחה ומחייב להעמדת הבניינים, חתך עקרוני והסדרי תנועה ופריקה.
ז. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: רובע ג', בין הרחובות: גשר עד הלום, שד' הפלמ"ח, חנה סנש ושד' עוזיהו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2460חלק1718, 23, 26, 35
2462חלק45-4647, 49-50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 103/ 35מרכז מסחרי - רובע ג' - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4566. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים28/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות16/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3128. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2003
קבלת תכנית25/12/2002