מרכז רכיבה, שינוי למתאר, חצור.

תוכנית ג/ 9686

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז רכיבה, שינוי למתאר, חצור.
מספר: ג/ 9686
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת שטח לדרך גישה.
ב. הוראות בדבר חלוקה מחדש של הקרקע בתחומי התכנית.
ג. שינוי יעוד משטח פארק (עירוני), למרכז רכיבה (על
סוסים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילחצור הגליליתחצור הגלילית

תיאור המיקום:
ישוב: חצור הגלילית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13888חלק77-82, 89-100, 106, 128-130, 134, 14076, 83, 86, 107-109, 112-115, 118, 122-124, 127, 137, 141-142
13889חלק122
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4175תכנית מתאר חצורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1780. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 52700. עמוד: 1809. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4262. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה07/05/1997
קבלת תכנית10/12/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200501927/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302801/09/2003