מרכז שדה חינוכי, ציפורי

תוכנית ג/ 17627

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שדה חינוכי, ציפורי
מספר: ג/ 17627
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אתר מרכז שדה חינוכי ציפורי הקיים התאמתו לצרכים נוכחיים ועתידיים, נגדרת היקפי הבניה בתחומו ושידרוג התכנית המפורטת.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור אירוח כפרי איתור יעודים שונים בתחום התכנית ומיקומם מחדש קביעת זכויות ומגבלות בניה.
קביעת הוראות לביצוע התכנית קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלצפורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17604חלק41, 5-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6650מחנה נוער קק"ל צפורי - ריש לקיש.שינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/08/2008
קבלת תכנית18/05/2008