מרכז שובה

תוכנית 7/ 03/ 149/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שובה
מספר: 7/ 03/ 149/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת תכנית בינוי עבור מרכז המושב
ומתן יותר פרוט לשטח התכנית,
כמסומן בתכנית מפורטת מס' 1/142/03/7.
- קביעת יעוד קרקע בתחום התכנית.
- ביטול דרכים קיימות ו/ או התווית דדרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
803חלק5
809חלק1, 3-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1562. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/1980תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1980. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1980. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1980.
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2572. עמוד: 159. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית01/05/1979