מרכז שירותי חרום ספיר (מס' קודם 30/ מק/ 3023)

תוכנית 30/ 03/ 305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שירותי חרום ספיר (מס' קודם 30/ מק/ 3023)
מספר: 30/ 03/ 305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לקביעת שטח למרכז שרותי חרום
מ''שטח ציבורי פתוח'' ל''מבני ציבור", מ''שטח למבי ציבור"
ב. שינוי בקווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
מרכז ספיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39045חלק4
39157חלק17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ במ/ 138מרכז אזורי ספירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5590. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2005תאריך פרסום: 17/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5458. עמוד: 509. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
קבלת תכנית03/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה