מרכז שכונתי בככר חורב

תוכנית חפ/ 1772

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז שכונתי בככר חורב
מספר: חפ/ 1772
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן מחדש את ככר חורב והקרקעות הכלולות
בתחומיה כמרכז מסחרי שכונתי בעל איכות סביבה
גבוהה תוך כדי שפור הצומת התחבורתי והתקנת
מוצא אלטרנטיבי לרחוב הנטקה.
ב. לקבוע את העצוב האריכטקטוני של הבנינים
הכלולים בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בפינת הרחובות חורב, ופיקא.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10782חלק65, 67, 70, 73, 76, 82-831, 48, 64, 66, 69, 71-72, 77, 81, 111
10783חלק13
10786חלק113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 229/ בהגדלת אחוזי הבניה באזור מגורים "א"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1983תאריך פרסום: 14/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2943. עמוד: 2415. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/1982
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2162. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1981
קבלת תכנית13/01/1981