מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 62

תוכנית 6/ 03/ 129/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 62
מספר: 6/ 03/ 129/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בנייה באזור מגורים מגרש 63 ע"י שינוי זכויות בנייה מ- 25% ל- 41%, קביעת הנחיות ומגבלות בנייה חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמרכז שפירא

תיאור המיקום:
מרכז שפירא מגרש 63
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1054חלק57-58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 129/ 2מרכז שפיראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1258. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/10/2010
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1622. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
קבלת תכנית06/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801108/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה