מרכז שפירא

תוכנית 6/ 03/ 129/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שפירא
מספר: 6/ 03/ 129/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת השטח למוסדות החינוך על ידי שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ב. קביעת שטח למטרת מסחר בכניסה לישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמרכז שפירא

תיאור המיקום:
ישוב: מרכז שפירא
מרכז חינוכי - ישיבת אור עציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1054חלק
1058חלק
2903חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2776. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/1993
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/11/1993
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה01/11/1993
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4129. עמוד: 3617. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה22/02/1993
קבלת תכנית26/07/1992