מרכז שרותי דרך בית עזרא

תוכנית 8/ 02/ 101/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שרותי דרך בית עזרא
מספר: 8/ 02/ 101/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז שירותי דרך לאורך
כביש מספר 4 בכניסה למושב בית עזרא, על ידי שינוי
בייעוד הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2522חלק21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/08/2001תאריך פרסום: 23/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5013. עמוד: 3858. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/07/2001
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2001
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2001
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5148. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/08/1999
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/1999. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1999
קבלת תכנית11/06/1998