מרכז שרותי דרך ומסחר, צומת בית רמון

תוכנית ג/ 7482

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז שרותי דרך ומסחר, צומת בית רמון
מספר: ג/ 7482
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת התנאים והזכויות להקמת מרכז לשרותי דרך
ומסחר בצומת בית רמון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית רמון

תיאור המיקום:
ישוב: בית רמון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית22/07/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009