מרכז שרותים ובית קברות - צלמון

תוכנית ג/ 4584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז שרותים ובית קברות - צלמון
מספר: ג/ 4584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מרכז שרותים ובית קברות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק6, 8, 26
19261חלק16, 47, 50, 79-8015, 17, 74, 85
19456חלק155
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1987תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. עמוד: 1055. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/1986תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/1986
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1986תאריך פרסום: 06/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3299. עמוד: 1342. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/1985
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1984
קבלת תכנית22/08/1982