מרכז תושיה מגרים A 83 ו- A 81

תוכנית 7/ מק/ 2134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תושיה מגרים A 83 ו- A 81
מספר: 7/ מק/ 2134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים לפי סעיף 62 א (א) (1).
- שינויים בקוי בניין, לפי סעיף 62 א (א) (4).
- שינויים בגובה המבנה ובתכסית , לפי סעיף 62 א (א) (5).

עיקרי ההוראות:
- איחוד שלושה מגרשים 81-83, וחלוקתם מחדש לשני מגרשים
לפי סעיף 62 א (א) (1).
- במגרשים 4 א', 3 א' שינוי קוי בניין, כמסומן בתשריט,
לפי סעיף 62 א (א) (4).
- שינוי גובה מבנה ושינוי תכסית
לפי סעיף 62 א (א) (5).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבתושיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2499חלק81, 83107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201001323/05/2010