מרכז תושיה

תוכנית 7/ 03/ 164/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תושיה
מספר: 7/ 03/ 164/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת הישוב תושיה ע"י תוספת של 81 מגרשים חדשים ותוספת של יחידת דיור נוספת
ב- 64 מגרשים קיימים.
ב. שינוי מאזור בינוי כפרי למגורים, לשטחים ציבוריים ולשטחים לבנייני ציבור.
ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
ד. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. פיתוח מערכות דרכים.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה וקביעת שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבתושיה

תיאור המיקום:
מרכז תושיה
בתחום מועצה אזורית שדות נגב
נ.צ מרכזי: Y-593800
X- 156400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
836חלק86, 88, 94-96, 98-99, 101
999חלק154
1001חלק16, 19-20
2499חלק2-129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 265. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1873. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
קבלת תכנית02/03/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה