מרכז תחבורה ועסקים- שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תחבורה ועסקים- שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז מסחרי משולב עם מרכז
תחבורה ע"י שינויים ביעודי הקרקע, וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 1884 חלקי חלקות 52, 53, 72
גוש: 1897 חלקי חלקה 103

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101/ 16תיקון לתכנית מתאר שדרות-מרכזשינוי
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית29/07/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002