מרכז תחבורה מסחר ותחנת דלק הכולל אזור נופש ומתקני ספורט.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 5/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תחבורה מסחר ותחנת דלק הכולל אזור נופש ומתקני ספורט.
מספר: צש/ 1/ 21/ 5/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד השטחים:
מ:- מרכז תחבורה הכולל תחנת אוטובוסים.
- שטח מסחרי.
- תחנת שירות ותדלוק -מוסכים.
- שטח פרטי פתוח.
ל:- שטח מרכז תחבורה ומסחר.
- חניון, שרותי דרך ורכב, ותחנת דלק מדרגה ב'.
2. התווית דרכים חדשות ושטחי חניה.
3. קביעת הוראות בניה.
4. פיתוח השטח כמרכז תחבורה ומסחר בהתאם להוראות
התכליות והשימושים המותרים בתכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור
השטח מותחם בין כביש מס' 4 וכביש 553 בצומת בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק1, 3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1995.
פרסום לאישור ברשומות21/09/1995תאריך פרסום: 21/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4334. עמוד: 4845. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/09/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית26/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות04/02/1993תאריך פרסום: 04/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4082. עמוד: 1411. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1993.
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1992
קבלת תכנית03/02/1992