מרכז תחבורתי ערד

תוכנית 24/ 02/ 101/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תחבורתי ערד
מספר: 24/ 02/ 101/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז תחבורה עירוני ע"י
שינויים ביעודי קרקע, קביעת הנחיות ומגבלות בניה, וה
סדרת מערכת התנועה ההיקפית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
ישוב: ערד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38201חלק47, 73
38207חלק16-17
38216כל הגוש
38217חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
קבלת תכנית13/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006