מרכז תיירות דרך יותם - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תיירות דרך יותם - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד למגרש 110 ל"אזור מלונאות ונופש".
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה.
ג. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- 1150 מ''ר מתוכם כ- 1035 מ''ר
המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת קוי בניין לרבות קוי בניין 0.
ה. קביעת מספר הקומות: 4 קומות וגובה בניה מרבי 16.50 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 37שינוי יעוד משטח מוקפא ושטח תיירות לאזור מסחרישינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 4יעוד שטח לתיירות ומלונאותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/09/2008
קבלת תכנית07/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008