מרכז תיירות ונופש - חיטין

תוכנית ג/ 12622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תיירות ונופש - חיטין
מספר: ג/ 12622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע קיים ( חקלאי) למלונאות ונופש.
ב. הקמת שני בתי מלון האחד ( פנינת ארבל) בן 300 חדרים השני ( נאות חיטין) בן 100
חדרים.
ג. הסדרת דרכים לתנועה מוטורית ולהולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15084חלק1-311-12, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית04/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200222/04/2002