מרכז תיירות ונופש, געתון

תוכנית ג/ 15020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תיירות ונופש, געתון
מספר: ג/ 15020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח אזור תיירות ונופש הכולל שטחים בנויים בהיקף של 2,600 מ"ר, במבנים קיימים וחדשים.

עיקרי הוראות התכנית:-

- שינוי עיד השטח מאזור יער טבעי לטיפוח ואזור חקלאי לאוזר תיירות ונופש.
- הגדרת תכליותמותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בנייה בתחום תכנית זו.
- קביעת הוראות שימור בתחום תכנית זו.
- קביעת דרך גישה וחניה ציבורית.
- קביעת השלבים וההנחיות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
בחורבת געתון שבעמק הגעתון וסביבתו, צפון מערבית לקיבוץ געתון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18425חלק11
18426חלק20, 30, 33, 39, 42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/2009
החלטה בדיון בהפקדה18/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2005
קבלת תכנית10/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200700618/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200502507/09/2005