מרכז תיירות - מצפה רמון

תוכנית 27/ 02/ 101/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תיירות - מצפה רמון
מספר: 27/ 02/ 101/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מרכז תיירות למצפה רמון בעל איפיונים מגוונים התואמים את האיפיונים הנופיים של מצפה רמון, מלווה בשטחי פארקים וטיילות.
א. שינוי יעודי הקרקע מיעוד כללי של מע"ר תיירותי ליעודים ספציפיים: אזור משולב למגורים מיוחד, מלונאות ומסחר; אזור משולב לנופש, ספורט, מגורים מיוחד, מלונאות ומסחר; אזור משולב לתעסוקה, מגורים מיוחד, מלונאות ומסחר ואזור משולב תרבות ומסחר.
ב. הגדרת סוגי שטחים פתוחים שונים: פארק המצוק, טיילת מלונאות, שצ"פ המשלב אלמנטי מים וחורשה.
ג. קביעת תכליות, שימושים והקפי בנייה לאזור מלונאות זה, ע"פ היעודים.
ד. קביעת יעדים, שימושים והנחיות לעיצוב נופי לכל האזור, תוך שימור האיכות הנופית והאקולוגית של מצוק מכתש-רמון.
ה. קביעת מתחמי תכנון וציון שלביות פיתוח.
ו. איחוד וחלוקת מגרשים במתחם בחלק מהתכנית ללא הסכמת הבעלים.
ז. מס' יחידות אכסון מלונאי:2,500.
ח. קביעת זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה.
ט. מגבלות בגין בטיחות טיסה ע"פ תכנית 138/02/27, מרכז תחבורתי תעופתי מצפה רמון.
י. מיגון אקוסטי ע"פ סעיף 16.7 לנושא רעש.
יא. הריסת מבנים המסומנים בתשריט להריסה כתנאי להיתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון

תיאור המיקום:
רחובות: שד' קק"ל, הר עודד, הר צין, הר שגיא, הר בוקר, הר אריף, הר קירטון, הר ארדון.
רובע "דרך הבשמים" התחום בין שדרות קק"ל (כביש 40) רחוב העמל, רחוב נחל צין ורחוב הר שגיא.
כביש 40, החל ממפגשו עם רחוב הר עודד וכל השטח הפתוח התחום ע"י הכביש בהתעקלותו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39032חלק3, 5
39048חלק2-3, 6
39590חלק37, 61
39595חלק1-45, 48-5446-47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית27/ 02/ 101/ 11אזור מלונאות מצפה - רמוןשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 22המע"ר התיירותי במצפה רמוןשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 13הרחבת אזור תיירותשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגוריםשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 4מצפה רמוןשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 9/ אמצפה רמון, בית מלון וכפר נופששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2312. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
קבלת תכנית17/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית27/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201201029/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200305/03/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים133931/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36327/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200701029/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700806/08/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33212/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700416/04/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501012/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה