מרכז תעסוקה אזורי

תוכנית 6/ 02/ 257

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תעסוקה אזורי
מספר: 6/ 02/ 257
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז תעסוקה אזורי
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים,
שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה - שלב ב' ושלב ג'
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מועצה אזורית יואב - קרית גת מזרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1839חלק25
1840חלק17-20, 232, 7, 9, 11, 25
1841חלק8-26, 28, 301-7, 27, 29
1842חלק1-33, 36-4534-35
1843חלק25-27, 30-34, 37-41, 50, 60-635, 18-19, 21-24, 28-29, 35-36, 42, 47, 54, 57-59, 64, 68, 70, 72, 74
1844חלק23
1860חלק29-32, 46, 71, 92
1861חלק6-7, 13-14, 21, 23
1862חלק4-6, 18-201-2, 14-16, 26
3027חלק14, 19-205-8, 18
3113חלק12-4, 10, 46
34103חלק14, 25
34110חלק2, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ בת/ 11הרחבת אזור תעשיהשינוי
תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1863. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2000תאריך פרסום: 21/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4934. עמוד: 419. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/09/2000
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה07/08/2000
קבלת תכנית14/07/1996