מרכז תעסוקה, חוסן

תוכנית ג/ 13823

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תעסוקה, חוסן
מספר: ג/ 13823
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ריכוז פעיליות משקיות אחרות - קיימות ומוצעות - במרכז תעסוקה במושב חוסן
בקשה לקמת הקלה משטח משאבי בטע לפי תמ"א 31 ע"מ להסדיר מצבו של מרכז תחבורה.


עיקרי הוראות התכנית:

* שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח חקלאי מיוחד, שטח פרטי פתוח, מרכז תחבורה ודרך, מדרך קיימת מאושרת לשטח חקלאי מיוחד ושטח פרטי פתוח , ומיער לפי תמ"א 22 לשטח חקלאי מיוחד ושטח ]פרטי פתוח. ד.
* קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
* קביעת הוראות בניה .
* קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
* קביעת הנחיות סביבתיות.
* קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףחוסן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19897חלק10, 363, 5-9, 11-13, 15, 34-35, 37
19907חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1070. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות30/05/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1200. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית29/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2003
קבלת תכנית09/03/2003