מרכזי רובע

תוכנית 3/ 02/ 101/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכזי רובע
מספר: 3/ 02/ 101/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למרכזי רובע בתחום התכנית על ידי
שינויים בזכויות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
472חלק168
2066חלק88, 133
2077חלק129-138, 140-147, 149-157
2191חלק49
2457חלק39, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 104/ 14להראות מצב הרובעשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 36שינוי בהנחיות בניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4615. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2000תאריך פרסום: 20/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4856. עמוד: 2669. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה06/12/1999
קבלת תכנית02/09/1998